„Zima w wierszu, parku i muzyce”

Mieliśmy okazję wysłuchać audycji nadanej przez szkolny radiowęzeł w budynku przy ulicy Kościelnej.

Wysłuchaliśmy wierszy w wykonaniu uczniów i uczennic z klasy 8a: Małgosi, Wiktorii,  Mariki, Adama i Mateusza oraz uczennicy klasy 6c: Sii.

Słuchaliśmy piosenek o tematyce zimowej. Poznaliśmy ciekawostki ze świata roślin i zwierząt w okresie zimowym, które wykorzystaliśmy w rywalizacji międzyklasowej wykonując zadania, których celem było usprawnienie technik czytania, czytania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności matematycznych, uważności i koncentracji oraz spostrzegawczości wzrokowej.

Wszyscy uczestnicy zabawy spisali się na medal.

Dzień minął nam miło i przyjemnie.

Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Wiesława Lipiec