„Zdrowie na talerzu”

Dnia 13.01.2023 r. w świetlicy szkolnej na ul. Kościelnej odbyła się debata uczniowska „Zdrowie na talerzu”, zorganizowana i poprowadzona przez wychowawców świetlicy.

Udział wzięli w niej uczniowie z klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b i jeden uczeń z 1 klasy szkoły branżowej. Celem debaty było uświadomienie uczniom jak ważne jest to co jemy. 

Uczniowie wykazali się zarówno wiedzą merytoryczną, jak i umiejętnościami komunikacyjnymi.

Trzeba przyznać, że mamy młodzież, która jest świadoma tego co je i jaki ma to wpływ na ich zdrowie.

 

Anna Zbrowska-Gawlak

Joanna Kozłowska-Skoryna

Agnieszka Pawęska