Jasełka na Kościelnej

 

Dnia 22.12.2022 r. na ul. Kościelnej odbyło się  przedstawienie jasełkowe oraz wspólne spotkanie przy wigilijnym stole, w którym uczestniczyła cała społeczność szkolna.

Głównym celem jasełek było wdrożenie uczniów do podtrzymania tradycji świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do społeczności szkolnej, rozwijanie zdolności aktorskich oraz indywidualnych predyspozycji ucznia. Dzieci miały możliwość doskonalenia umiejętności współpracy w grupie oraz przełamywania barier nieśmiałości. Dużym sukcesem uczniów było opanowanie pamięciowe swojej roli. Na ich twarzach było widać radość z osiągniętego celu.

Dziękujemy panu Jackowi Krobskiemu, który swoim akompaniamentem wzbogacił występ oraz umożliwił śpiewanie polskich kolęd i pastorałek.

Po przedstawianiu cała społeczność szkolna zasiadła wspólnie do stołu świątecznego, gdzie próbowaliśmy tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez poszczególne klasy pod okiem wychowawców i rodziców.

W trakcie przedstawienia został wykorzystany sprzęt nagłośnieniowy z projektu „laboratoria przyszłości”, który obsługiwał pan Łukasz Jankowiak, natomiast za oświetlenie dziękujemy panu Jackowi Rogalce.

Organizatorzy

Wychowawcy świetlicy:

Joanna Kozłowska-Skoryna

Agnieszka Pawęska

Anna Zbrowska-Gawlak