LABORATORIUM PRZESZŁOŚCI – ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

Dzięki projektowi „Laboratorium przyszłości”, do którego przystąpił nasz Ośrodek, pracownie artystyczne zostały  wzbogacone o nowe narzędzia do zajęć ceramicznych, stolarskich i multimedialnych. Pozwala to nam na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć z uczniami z niepełnosprawnościami i bliższe zapoznanie ich w sposób praktyczny z techniką ceramiczną, stolarską i medialną. Zakupione różne rodzaje pędzli wspierają prace malarskie oraz nakładanie szkliwa ceramicznego. Za pomocą narzędzi ceramicznych możemy wspomóc technikę wykonania prac w glinie. Skrzynia z narzędziami stolarskimi wspomaga pracę uczniów podczas wykonywania prac dłutami, przybijania gwoździ, obrabiania i oczyszczania drewna. Aparat z obiektywem pozwala rejestrować na bieżąco pracę uczniów, jak i wykonane gotowe prace.

Najpierw szczegółowo zapoznaliśmy się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa. Następnie przy ich użyciu mogliśmy tworzyć prace użytkowe i stolarskie. Wypalarki i stacja lutownicza pomogą nam  w wypalaniu ciekawych wzorów w drewnie. Zakupione drewniane krążki , pistolet do kleju, farby i lakier umożliwią nam wykonanie prac przeznaczonych na kiermasz świąteczny.

Każde narzędzie zakupione w ramach projektu „Laboratorium przyszłości” będzie często wykorzystywane podczas zajęć praktycznych.

W ramach zajęć artystycznych odbyły się zajęcia dla klas I-III pt: Narzędzia potrzebne do pracy w glinie. Sprzęt wykorzystywany jest do codziennych zajęć z przysposobienia do pracy.

                                                                                                               Magdalena Albrecht – Walczak

                                                                                                               Krzysztof Staszewski