Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa oraz wzrastającym zagrożeniem epidemicznym uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły PP oraz Szkoły Branżowej I stopnia, oddziały RW oraz ZWWRD przechodzą w tryb nauczania zdalnego od dnia 29.03 do 09.04 br. W tym czasie pracujemy zdalnie wg podziału godzin na platformie Teams.

W okresie od 1 do 6 kwietnia trwa przerwa świąteczna.

Dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny oraz pracujących w służbach porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą skorzystać z nauczania zdalnego na wniosek rodziców zostaną uruchomione zajęcia.

 

Rodzice uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych proszeni są o zgłoszenia udziału dziecka w zajęciach stacjonarnych do sekretariatu szkoły do godziny 16.00 ( piątek) 26.03 br. oraz osobiste poinformowanie przewoźników.

 

Wychowawcy internatu również pracują w trybie zdalnym, internat pozostaje zamknięty.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Ośrodka Bożena Mazur