Czas na podsumowanie IV cyklu

,,Spotkań z Psychologiem & Treningu Umiejętności Społecznych.

TUS dla naszych Wychowanków to coś więcej niż wspieranie komunikacji (umiejętność słuchania, zadawania pytań), praca z emocjami (rozpoznawanie ich u siebie i innych), budowanie własnej tożsamości ( odkrywanie swoich cech, mocnych i słabych stron), ale również pokonywanie własnych granic – nieśmiałości, zawstydzenia, strachu przed wystąpieniem, to po prostu mierzenie się z samym sobą. Na wspólnych zajęciach akceptujemy się, wspieramy i dobrze bawimy.

Psycholog

Julia
Sadowska