Cyberprzemoc

Tym ważnym tematem zajmujemy się w Ośrodku - uświadamiając naszym Wychowankom czym jest i jak można się przed nią bronić. Program profilaktyczny, który został skierowany do wszystkich uczniów z ulicy Kościelnej ma na celu uświadomienie tego ważnego problemu. Cyberprzemoc to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera, czyli nękanie, dręczenie, prześladowanie w internecie, jej celem zawsze jest wyrządzenie krzywdy drugiej osobie, tj. publikowanie poniżających filmów lub zdjęć, wulgarne komentarze i posty, włamania na konta serwisów społecznościowych. Każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie. Jeśli ktoś doświadczy takiej przemocy nie bójmy się o tym powiedzieć i zgłosić się po pomoc. Jeśli jesteśmy świadkiem takiej przemocy reagujmy i pomóżmy osobie prześladowanej. Podajemy pomocną dłoń.
 

Psycholog Julia Sadowska